Partnerzy KSOW

Gmina Radzanowo

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7743128020

REGON:
611016057

Adres siedziby:
mazowieckie
Płocka 32
09-451 Radzanowo

Numer telefonu: 242613497
Strona WWW: www.radzanowo.pl
Adres e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Radzanowo jest jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne i zlecone np przez rząd w celu m.in zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy

Data rejestracji: 09.12.2016