Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8212640091

REGON:
147053726

Adres siedziby:
mazowieckie
Krzesk Stary 62
08-111 Krzesk

Numer telefonu: 25/633 01 39
Strona WWW: lgdsiedlce.pl
Adres e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zarejestrowanie LGD Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W grudniu 2015 r. LGD Ziemi Siedleckiej złożyła Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Obszaru Objętego Działaniem LGD Ziemi Siedleckiej (LSR). To efekt ciężkiej pracy członków LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów, którzy żyją wśród nas! LSR została opracowana oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym wysiłkiem LGD ZS uzyskała 10. miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofinansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Głównym zadaniem LGD Ziemi Siedleckiej jest teraz skuteczne i mądre wydanie tych środków, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla obszaru projektów i inicjatyw. Potencjał LGD ZS, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy i wolontariusze), aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Każdego dnia pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten potencjał. Aby jednak zmieniać rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jest otwarta na tworzenie porozumień i silnych partnerstw różnych instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć z nadzieją.

W imieniu całej Lokalnej Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zapraszamy do współpracy.

Data rejestracji: 09.12.2016