Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5342507756

REGON:
362302746

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Osiedlowa 72
05-830 Rusiec

Numer telefonu: 575-905-308
Strona WWW: www.nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
Adres e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powstało 8 czerwca 2015 roku. Zrzesza w swoim działaniu trzy podwarszawskie gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice. Główne cele powstania to wspieranie działań na rzecz realizacji PROW, ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju turystyki, sportu, popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów regionalnych w gminach. Stowarzyszenie ma także na celu pobudzanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.

Data rejestracji: 09.12.2016