Partnerzy KSOW

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
4960164984

REGON:
712357580

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. B. Joselewicza 13
08-200 ŁOSICE

Numer telefonu: 694338185
Strona WWW: tpzl.interia.pl
Adres e-mail: stefanszankowski@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy Stowarzyszeniem Regionalnym. Wykonaliśmy szereg projektów Partnerskich w zakresie -

- rozwój wolontariatu;

- odnowa i rozwój wsi

-wydawnictwa regionalne

- turystyka;

- aktywizacja seniorów i opieka nad nimi;

- organizacja Konferencji i imprez kulturalnych

- ochrona zabytków

Jest wiele efektów, wszystko pozytywnie rozliczone . TPZŁ rozwija się i jest ważną organizacją w Subregionie.

Data rejestracji: 09.12.2016