Partnerzy KSOW

Biuro konsultingowo-doradcze w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
7961847675

Adres siedziby:
mazowieckie
Parkowa 18
26-600 radom

Numer telefonu: 533020661
Adres e-mail: 61m.mazurek@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w leśnictwie
  • Innowacje w ochronie środowiska

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Ochrona gleb przed erozją
  • Ochrona wód
  • Zachowanie różnorodności biologicznej

Opis dotychczasowej działalności:

Zajmuje się pisaniem wniosków ,doradzaniem jak uzyskać środki z PROW

zajmuję się odnawialnymi żródłami energii dla prywatnych podmiotów i termomodernizacją dla podmiotów samorządowych .

Data rejestracji: 11.12.2016