Partnerzy KSOW

FT Polska Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9492192925

REGON:
243100615

Adres siedziby:
łódzkie
Plac Wolności 26
97-540 Pławno

Numer telefonu: 533313206
Strona WWW: www.ftpolska.pl
Adres e-mail: biuro@ftpolska.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Działalność polega na realizacji usług szkoleniowych skierowanych do różnych grup społecznych,w tym m.in. do osób bezrobotnych, pracowników i przedsiębiorców, rolników, nauczycieli. Tematyka szkoleń ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, jak również dokształcanie z kompetencji miękkich oraz rozwojowych. Firma posiada wpis do RIS oraz KRAZ Woj. Łódzkiego. Od 3 lat z ramienia firmy zostało przeszkolone ponad 1000 osób. Ponadto, firma pomaga i doradza w zakresie środków unijnych, przygotowania dokumentacji konkursowej, oraz zakładania działalności gospodarczej.

Data rejestracji: 10.12.2016