Partnerzy KSOW

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5422070876

REGON:
050458183

Adres siedziby:
podlaskie
Kuryły 3
16-100 Sokółka

Numer telefonu: 857112049
Strona WWW: psa.org.pl
Adres e-mail: kuryly@poczta.onet.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie od 20 lat zajmuje się wspieraniem agroturystyki jako formy pozarolniczej działalności na wsi. Stara się promować wypoczynek na wsi, z zachowaniem wartości kulturowych, ekologicznych , tradycyjnej żywności .

W ciągu tego okresu stowarzyszenie zajmowało się szkoleniami dla rolników jak i właścicieli gospodarstw z zakresu promocji agroturystyki i doskonalenia oferty turystycznej.

Data rejestracji: 07.12.2016