Partnerzy KSOW

LGD Trzy Doliny

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5542823628

REGON:
340534528

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Gądecz 33
86-032 Dobrcz

Numer telefonu: 795423090
Strona WWW: trzydoliny.eu
Adres e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” określone zadania realizuje poprzez opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LGD działa jako partnerstwo trój sektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Działa na rzecz integracji społeczności obszarów wiejskich poprzez różne działania o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym. Jest otwarta na nowe wyzwania, pomysły i projekty.

Data rejestracji: 07.12.2016