Partnerzy KSOW

Gmina Krzyżanowice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6391986361

REGON:
276258440

Adres siedziby:
śląskie
Główna 5
47-450 Krzyżanowice

Numer telefonu: 32 419 40 50
Strona WWW: www.krzyzanowice.pl
Adres e-mail: promocja@krzyzanowice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina wykonuje zadania publiczne, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Prowadzenie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Data rejestracji: 12.12.2016