Partnerzy KSOW

LGD "Kraina wokół Lublina"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7123136479

REGON:
060399892

Adres siedziby:
lubelskie
il.Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

Numer telefonu: 815323065
Strona WWW: krainawokollublina.pl
Adres e-mail: biuro@krainawokollublina.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Misją LGD "Kraina wokół Lublina" jest podniesienie atrakcyjności obszaru LGD dla mieszkańców, partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), rolnictwa oraz turystów. Chcemy sprawić, by w oparciu o nasze zasoby przyrodnicze i kulturowe obszar ten stał się miejscem różnorodnych inicjatyw społecznych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" powstało z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli na Zebraniu Założycielskim 16 kwietnia 2008 roku. Do Stowarzyszenia należy 68 członków reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020 pozwoli na pozyskanie środków PROW dla gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew. Głównym zadaniem LGD jest wybór projektów do realizacji w ramach środków przyznanych na wdrożenie strategii. Dodatkowo w ramach funkcjonowania Biura LGD zajmujemy się aktywizacją mieszkańców naszego terenu. Uczestniczymy oraz współorganizujemy zadania z zakresu edukacji, podnoszeniem kompetencji społecznych mieszkańców poprzez warsztaty, szkolenia itp.

Data rejestracji: 12.12.2016