Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9950177108

REGON:
300373588

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F
62-065 Grodzisk Wlkp.

Numer telefonu: 61 227 12 16
Strona WWW: www.szgleader.pl
Adres e-mail: m.burzynski@szgleader.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami, które stanowią ogromy wkład w rozwój i aktywizację mieszkańców Powiatu Grodziskiego. Do najważniejszych projektów należą:

- w ramach „Nabywania umiejętności i aktywizacji” m. in. zorganizowanie: „Nocy Świętojańskiej” (Granowo), „ Bitwy o Rakoniewice”, „ Zawodów drezynowych” (Ujazd) i „Święta Konia” (Jabłonna),

- w ramach „Małych projektów” i „Odnowy i rozwoju wsi” m. in.: budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ścieżek pieszych i rowerowych, remonty obiektów zabytkowych, budowa boisk sportowych oraz zorganizowanie wielu wernisaży, konkursów, plenerów i festynów rodzinnych,

- w ramach projektów współpracy m. in. rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Powiatu Grodziskiego.

Data rejestracji: 12.12.2016