Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5492356916

REGON:
120770297

Adres siedziby:
małopolskie
Rajsko, ul. Edukacyjna 9
32-600 Oświęcim

Numer telefonu: 33 843-60-28
Strona WWW: www.dolinasoly.eu
Adres e-mail: biuro@dolinasoly.eu

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” – powstała celem inspirowania do zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju regionu oraz poprawy jakości życia poprzez budowanie partnerstwa lokalnego i pobudzenie aktywności i samodzielności mieszkańców, organizacji oraz instytucji. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” powstało w roku 2008. Działa na obszarze 5 gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, gmina wiejska Oświęcim w powiecie Oświęcimskim oraz gmina wiejska Wieprz w powiecie Wadowickim. Taką sztandarową imprezą aktywizującą i promującą LGD „Dolina Soły” jest Festiwal Wieś Pełna Skarbów, czyli czas prezentacji i promocji lokalnych skarbów- artystów, rękodzielników, hobbystów i pasjonatów sztuki ludowej. Głównym celem organizacji Festiwalu jest kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego regionu LGD „Dolina Soły”. Było to możliwe dzięki bliskiej współpracy Stowarzyszenia z lokalnymi twórcami, środowiskami artystów i twórców ludowych. Dzięki przyjaznej formule Festiwalu - nieodpłatne warsztaty rękodzielnicze prowadzone w małych grupach – każdy uczestnik ma szanse na dokładne poznanie wybranej dziedziny i techniki rękodzieła, a także bliski kontakt z artystą prowadzącym zajęcia. W latach 2010 – 2016 odbyło się 6 edycji Festiwalu, w których łącznie udział wzięło ponad 2.550 osób!

Mieszkańców obszaru LGD cechuje duża aktywność i potencjał drzemiący w społeczeństwie. W 5 gminach należących do LGD działa aż 214 zarejestrowanych organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych itp. skupiających sporą grupę ludzi. Dobra współpraca między samorządami a organizacjami społecznymi sprzyja podejmowaniu wspólnych inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia i atrakcyjności obszaru LGD.

Data rejestracji: 12.12.2016