Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7742949453

REGON:
140538343

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6
09-450 Wyszogród

Numer telefonu: +48 575 225 871, +48 575 225 873
Strona WWW: www.razem-dla-rozwoju.pl
Adres e-mail: poczta@razem-dla-rozwoju.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

Opis dotychczasowej działalności:

Projekty, które zrealizowaliśmy:

- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży - Historia, która uczy, smakuje i bawi - 50 000,00zł

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Turniej Gmin - 21 000,00zł.

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Lokalni liderzy kreatorami inicjatyw edukacyjnych w gminach - 148 568,00zł.

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Integracja poprzez sztukę - 49 935,00zł.

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Nabycie nowych i podniesienie kwalifikacji - szansą na rozwój zawodowy pracowników - 414 551,00zł.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 576 989,14zł.

 

Data rejestracji: 12.12.2016