Partnerzy KSOW

LGD-Przyjazne Mazowsze

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5671759016

REGON:
130946854

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk

Numer telefonu: 23 661 31 61
Strona WWW: www.lgdpm.pl
Adres e-mail: biuro@lgdpm.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Produkty ze znakami jakości
  • Przetwórstwo produktów rolnych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze obejmuje 11 gmin powiatu płońskiego. Jej zadaniem jest poprawa warunków życia na wsi poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów w ramach Inicjatywy Leader PROW 2014-2020. Ważne jest dla nas wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych a także otwarcie się na innowacje. Pomoc kierowana jest do przedsiębiorców, lokalnych organizacji i instytucji, osób fizycznych. LGD-PM organizuje spotkania informacyjne w gminach, szkolenia tematyczne, wizyty studyjne, warsztaty rękodzieła artystycznego, konkursy, wydaje publikacje, bierze udział w targach i imprezach. Wymienia dobre praktyki z LGD z Polski i z zagranicy. LGD-PM we współpracy z Partnerstwem Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem oraz grupą z Finlandii zrealizowała w latach 2013-2014 międzynarodowy projekt turystyczny TERRA. Na obszarze LGD-PM znajdują się niesamowite miejsca związane z historią Polski, ciekawe zabytki: średniowieczne kościoły, ślady po starych grodziskach, dwory szlacheckie i wiekowe domy mieszkańców oraz izby pamięci. Na szczególną uwagę zasługuje Katedra w Czerwińsku nad Wisłą, która jest jedną z największych i najwspanialszych świątyń romańskich w Polsce. Są także rezerwaty przyrody „Noskowo” i „Dziektarzewo” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Pólka Raciąż. Różne formy rekreacji zapewniają płynące przez powiat płoński rzeki: Wisła, Wkra, Płonka, Raciążnica oraz Sona uwieczniona w poezji Horacego z Mazowsza M.K. Sarbiewskiego. Atrakcją dla turystów są szlaki rowerowe i ścieżki turystyczne, szlak sienkiewiczowski, zabytkowe zespoły folwarczne, unikatowe dawne rzemiosło - sochociński guzik z muszli rzecznej, związki z historią żydowską, zagłębie truskawek i innych owoców. Naszym sukcesem jest zrealizowanie przez mieszkańców naszego obszaru 142 projektów w ramach Leader PROW 2007-2013 oraz wpisanie w 2014 r. naszego projektu Quest „Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem” do bazy dobrych praktyk Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Data rejestracji: 12.12.2016