Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7732413998

REGON:
100535620

Adres siedziby:
łódzkie
Osiedle Niewidów 43
97-225 Ujazd

Numer telefonu: 44 719 22 29
Strona WWW: www.buduj.eu
Adres e-mail: biuro@buduj.eu

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” powstało w 2008 r. by aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia mieszkańców objętych lokalną strategią rozwoju.

Obecnie Stowarzyszenie tworzy 20 gmin członkowskich oraz Powiat Piotrkowski, co stanowi obszar 1589 km². Zamieszkuje je blisko 139 tys. mieszkańców. Członkowie Stowarzyszenia są reprezentantami wszystkich sektorów tj. społecznego, gospodarczego i publicznego. Są wśród nich również zwykli mieszkańcy obszaru.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” to miejsce, gdzie przede wszystkim pielęgnowane są tradycje i dziedzictwo kulturowe naszego regionu, rozwijana jest przedsiębiorczość i współpraca pomiędzy organizacjami i przedsiębiorcami. Wspólnie dbamy o środowisko przyrodnicze oraz rozwój infrastruktury turystycznej.

Data rejestracji: 12.12.2016