Partnerzy KSOW

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
7331305961

REGON:
004349350

Adres siedziby:
łódzkie
Bratoszewice
95-011 Bratoszewice

Numer telefonu: 42 719 89 28
Strona WWW: lodr-bratoszewice.pl
Adres e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Transfer wiedzy
  • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Młody rolnik
  • Usługi rolnicze
  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

Opis dotychczasowej działalności:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, działa na terenie woj. łódzkiego i zajmuje się doradzaniem rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich zarówno w zakresie produkcji rolnej, jak również w działalności poza rolniczej. Działamy w zakresie podnoszenia kwalifikacji rolniczych, transferze wiedzy i innowacji. Współpracujemy z instytutami naukowymi oraz wyższymi uczelniami nie tylko rolniczymi. Realizujemy projekty finansowane lub współfinansowane z funduszy strukturalnych we współpracy z jednostkami samorządowymi, innymi ośrodkami itd. Poza tym: świadczymy pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych, współpracujemy z samorządem rolniczym, związkami producentów oraz organizacjami rolniczymi w celu obiektywnej identyfikacji problemów rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz działamy na rzecz poprawy estetyki gospodarstw wiejskich i wsi.

Corocznie realizujemy działania w ramach Krajowej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz operacje w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Data rejestracji: 12.12.2016