Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5751887940

REGON:
360891224

Adres siedziby:
śląskie
ul. Szkolna 13
42-286 Koszęcin

Numer telefonu: 34) 3735295
Strona WWW: www.lesnakrainalgd.pl
Adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” powstało w 2014 roku jako odpowiedź na wspólną potrzebę wprowadzenia zmian i kontynuowania rozwoju w przestrzeni obszaru. Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców 16 gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice, leżących w środkowo – zachodniej części województwa śląskiego.

Nasze zadania koncentrują się na pomocy wnioskodawcom w przygotowywaniu projektów w ramach PROW. Wspieramy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne. Pomagamy także wdrażać nowatorskie pomysły mieszkańców, kreujemy nowe wyzwania jak również inspirujemy do wspólnego działania. Realizujemy zadania z zakresu promocji turystyki oraz lokalnej marki.

Data rejestracji: 12.12.2016