Partnerzy KSOW

Gmina Mokobody

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8212529494

REGON:
711582492

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody

Numer telefonu: 25 641 13 15
Strona WWW: www.mokobody.pl
Adres e-mail: gmina@mokobody.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Mokobody jako Jednostka Samorządu Terytorialnego realizuje swoje zadania własne, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym.

Data rejestracji: 11.01.2017