Partnerzy KSOW

LGD "Bractwo Kuźnic"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
5732732656

REGON:
240886957

Adres siedziby:
śląskie
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Numer telefonu: 34 3274-014
Strona WWW: www.bractwokuznic.pl
Adres e-mail: biuro@bractwokuznic.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Bractwo Kuźnic" powołane zostało w 2008 roku i obejmuje swoim zasięgiem obszar gmin : Boronów, Kamienica Polska, Konopiska, Poczesna, Starcza.

Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ciągu tych siedmiu lat, dzięki dobrej współpracy z samorządami, członkami stowarzyszenia, innymi organizacjami, a także ze społeczeństwem, udało nam się zrealizować wiele dobrych i ciekawych projektów. Odwiedzając miejscowości z terenu LGD, widzimy przykłady działalności naszego stowarzyszenia – wybudowane lub wyremontowane świetlice, place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, parkingi, odnowione zabytki i wiele innych.

Ponadto przez ten okres w ramach tzw. „Małych projektów”, dofinansowanych zostało wiele festynów rodzinnych, okolicznościowych, dożynek, zawodów sportowych i innych. Bardzo ważna była nasza obecność na spotkaniach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Organizowaliśmy warsztaty, rajdy rowerowe i wyjazdy studyjne do innych Lokalnych Grup Działania w celu poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń. Byliśmy także obecni na targach Agrotravel i "Dożynkach Jasnogórskich". Organizowaliśmy szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i sami uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach i konferencjach organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski i inne podmioty. Przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnych opracowaliśmy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, którą obecnie realizujemy.

Data rejestracji: 23.12.2016