Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
7752530810

REGON:
100191445

Adres siedziby:
łódzkie
Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Numer telefonu: 243552345
Strona WWW: www.srgc.pl
Adres e-mail: info@srgc.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

LGD powstało z inicjatywy gmin wspólnie podejmujących działania na rzecz rozwoju regionu, skupionych w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Stowarzyszenie powstało w celu współpracy między lokalnymi władzami, organizacjami oraz odpowiedzialnymi przedsiębiorcami na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z tego obszaru poprzez działania rozwojowe i aktywizacyjne.

Data rejestracji: 12.12.2016