Partnerzy KSOW

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
6472465235

REGON:
240879207

Adres siedziby:
śląskie
ul.1 Maja 93
44-340 Godów

Numer telefonu: 324765630
Strona WWW: www.gckgodow.pl
Adres e-mail: centrum@gckgodow.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

GCKSiT zajmuje się prowadzeniem wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów. W szczególności do zadań podstawowych GCKSiT należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej poprzez sztukę i folklor, koordynacją imprez kulturalnych na terenie gminy, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą oraz gminami partnerskimi.

Działalność GCKSiT obejmuje oprócz Gminy Godów region Śląska, także ze względu na swoje kontakty, przygraniczne położenie i współpracę z gminami partnerskimi zasięg działania ma charakter ponadregionalny i

ponadnarodowy.

Data rejestracji: 12.12.2016