Partnerzy KSOW

LGD „Wszyscy Razem”

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6010063502

REGON:
141443171

Adres siedziby:
mazowieckie
Ul. opoczyńska 35
26-415 Klwów

Numer telefonu: 486710010w22
Strona WWW: www.lgdwr.pl
Adres e-mail: biuro@lgdwr.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” jako potężny kreator zmian zachodzących na obszarach wiejskich w latach 2007-2013 stworzyła warunki dla rozwoju obszarów wiejskich, aktywizując społeczność lokalną, a także promując dany region. Realizacja celów zawartych w LSR na lata 2007-2015 przyniosła pozytywne efekty dla rozwoju tego obszaru na tle całego województwa mazowieckiego, bowiem znacząco przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej terenów gmin tworzących LGD „Wszyscy Razem”, a co za tym idzie: wypromowania produktu lokalnego, wzrostu przedsiębiorczości wśród mieszkańców i troski o środowisko naturalne.

Data rejestracji: 12.12.2016