Partnerzy KSOW

Spółdzielnia Socjalna "Powrócisz tu"

Forma prawna:
Spółdzielnia

NIP:
6681968785

REGON:
302676666

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Kolska Szosa 3
62-700 Turek

Numer telefonu: 600194774
Strona WWW: www.powrocisztu.pl
Adres e-mail: spoldzielnia@powrocisztu.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń

Opis dotychczasowej działalności:

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu została powołana przez 5 Gmin Powiatu Tureckiego – Gminy Wiejskie: Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Turek oraz Miasto Turek.

 

Inicjatorem jej powołania była Lokalna Grupa Działania – Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Działania:

1. Prowadzenie baru ze zdrową żywnością „Powrócisz tu”

2. Organizacja imprez okolicznościowych

3. Realizacja cateringów

4. Pielęgnacja zieleni i przestrzeni, w tym: projektowanie zieleni, zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe w terenie, pielęgnacja boisk z nawierzchni syntetycznej, odśnieżanie chodników.

5. Ponadto działalność na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej powierzanych Spółdzielni przez jej członków, prowadzenie działalności gospodarczej, działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, działalności oświatowo-kulturalnej oraz działalności społecznej na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego

6. Realizacja projektu "Historia czasu i (nie)przemijania - czyli integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu tureckiego - wystawienie spektaklu i wydanie publikacji

Data rejestracji: 14.12.2016