Partnerzy KSOW

Gmina Spytkowice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
7352703193

REGON:
491892707

Adres siedziby:
małopolskie
Spytkowice 26
34-745 Spytkowice

Numer telefonu: 182688370 wew 36
Strona WWW: www.spytkowice.pl
Adres e-mail: bernadeta.gwiazdon@spytkowice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Spytkowice dba o aktywizację społeczna mieszkańców poprzez stworzenie im warunków do różnego rodzaju działalności. Poprawa infrastruktury technicznej Gminy umożliwiła wygospodarowanie miejsca spotkań dla stowarzyszeń, kół i organizacji mających na celu krzewienie kultury regionu, sportu i turystyki. Prężnie działające Centrum Kultury organizuje różnego rodzaju warsztaty, kursy i spotkania zrzeszające mieszkańców niezależnie od wieku i płci.

Data rejestracji: 12.12.2016