Partnerzy KSOW

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
1130237103

REGON:
011860493

Adres siedziby:
mazowieckie
ul Stokłosy 3
02-787 Warszawa

Numer telefonu: 501838985
Strona WWW: www.sgtir.edu.pl
Adres e-mail: p.dominik@vistula.edu.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w łańcuchach żywności
  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
  • Produkty ze znakami jakości

Opis dotychczasowej działalności:

Jako uczelnia wyższa działamy zgodnie z naszą misją. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ma charakter uczelni biznesowej, przygotowującej absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji powstała z połączenia trzech uczelni turystycznych.

Na naszej uczelni realizowane są badania i programy związane z turystyką, turystyką kulinarną, żywnością tradycyjną, bazą gastronomiczną, noclegową i dziedzictwem kulinarnym regionów a szczególnie Mazowsza. Organizowane są konferencje i realizowane publikacje naukowe. W 2016 roku odbyła się konferencja pod patronatem Marszałka Mazowsza oraz Ministra Sportu i Turystyki nt.: Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce.Także tematyka prac dyplomowych studentów obejmuje wyżej wymienione zagadnienia. Studenci odbywają praktyki w obiektach hotelarskich jak również instytucjach samorządowych. Na uczelni działają koła naukowe oraz odbywają się seminaria tematyczne. Uczelnia organizuje festyny i kiermasze z udziałem producentów żywności tradycyjnej, promując tym samym krótkie łańcuchy żywnościowe oraz żywność wysokiej jakości. Współdziałamy z izbami branżowymi: IGHP oraz PIPRiL, jak również z POT oraz regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Data rejestracji: 07.12.2016