Partnerzy KSOW

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska"

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9591530118

REGON:
292659706

Adres siedziby:
świętokrzyskie
Podmarzysz 4 E
26-021 Daleszyce

Numer telefonu: 15 832 01 16
Adres e-mail: federacja@agroturystyka-swietokrzyskie.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Przetwórstwo produktów rolnych

Opis dotychczasowej działalności:

Działa na rzecz rozwoju usług agroturystycznych, tworzenia nowych produktów turystycznych, organizacja działań promocyjnych agroturystyki. Działania na rzecz rynku produktów tradycyjnych.

Data rejestracji: 14.12.2016