Partnerzy KSOW

Gmina Pszczółki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5931090309

REGON:
191675020

Adres siedziby:
pomorskie
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki

Numer telefonu: 58 683-91-28
Strona WWW: http://pszczolki.pl/
Adres e-mail: urzad@pszczolki.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Pszczółki jest dynamicznie rozwijającą się jednostką samorządu terytorialnego w aspekcie infrastrukturalnym, gospodarczym i społecznym.

Gmina dba o rozwój obszaru dla poprawy warunków życia i podniesienia jakości życia swoich mieszkańców. Jednocześnie rozwija się tu turystyka i działalność rolnicza odwołująca się do wielowiekowej tradycji pszczelarskiej pielęgnowanej na tym terenie od sredniowiecza. Tradycja kulturowa i dbałość o środowisko idą w parze z nowoczesnością i rozwojem. Przejawia się to poprzez inteligentne inwestycje infrastrukturalne, modernizację sieci dróg i właściwe zagospodarowanie terenów zielonych oraz rekultywację obszarów zdegradowanych, podtrzymując bioróżnorodność obszaru, oraz jego wyjątkowość przyrodniczą i krajobrazową. Społeczność lokalna jest integrowana poprzez bogatą działalność kulturalną i sportową, wydarzenia promocyjne i imprezy okolicznościowe związane z tradycją lokalną. Marką lokalną Gminy Pszczółki są miody pszczółkowskie wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data rejestracji: 13.12.2016