Partnerzy KSOW

Zbigniew Fornal

Forma prawna:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

NIP:
6261361326

REGON:
273651912

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Surowieckiego 2/23
02-785 Warszawa

Numer telefonu: 603379429
Adres e-mail: zrfornal@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii
  • Recykling substancji odżywczych
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowywania i wdrażania:

• strategii rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

• równoważenia rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

• wykorzystania źródeł energii odnawialnej w strategiach rozwoju gmin

• projektów z zakresu turystyki na obszarach wiejskich

• projektowania i prowadzenia ekohoteli na obszarach wiejskich

Data rejestracji: 12.12.2016