Partnerzy KSOW

Instytut BGN Sollers Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
5252574022

REGON:
147001853

Adres siedziby:
mazowieckie
ul.Świeradowska 47
02-662 Warszawa

Numer telefonu: 603379429
Strona WWW: www.bgnsollers.pl
Adres e-mail: zbigniew.fornal@bgnsollers.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowywania i wdrażania:

 

• strategii rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

• równoważenia rozwoju gmin wiejskich i wiejsko - miejskich

• wykorzystania źródeł energii odnawialnej w strategiach rozwoju gmin

• projektów z zakresu energetyki rozproszonej, w tym OZE

• projektów z zakresu turystyki na obszarach wiejskich

• ekohoteli na obszarach wiejskich

Data rejestracji: 13.12.2016