Partnerzy KSOW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRUDZEW

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6681972947

REGON:
363809683

Adres siedziby:
wielkopolskie
Kolnica 3
62-720 Kolnica

Numer telefonu: 667011017, 782011017
Adres e-mail: n.kuder@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

STOWARZYSZENIE DZIAŁA NA RZECZ SZEROKO POJĘTEGO ROZWOJU GMINY BRUDZEW. WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI Z TERENU GMINY BRUDZEW.

Data rejestracji: 23.01.2017