Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Przemysłowa 70
05-240 Tłuszcz

Numer telefonu: 662 329 278
Strona WWW: www.lgdrw.pl
Adres e-mail: biuro@lgdrw.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" od lat zajmuje się programem LEADER 2007 - 2013 a obecnie LEADER 2014 - 2020. Priorytetem jest dla nas wspieranie i aktywizowanie osób z grup defaworyzowanych z obszaru LSR. LGD "RW" pozyskuje środki również z Urzędu Marszałkowskiego, powiatów oraz gmin leżących w obszarze działania. LGD "RW" współpracuje z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i prowadzi od 2013 roku Ośrodek Działaj Lokalnie na "Równinie Wołomińskiej" oraz program stypendialny Agrafka. Stara się również o prowadzenie innych programów stypendialnych dla zdolnych dzieci i młodzieży.

Data rejestracji: 13.12.2016