Partnerzy KSOW

Gmina Przygodzice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
6222395605

REGON:
250855191

Adres siedziby:
wielkopolskie
pl. Powstańców Wielkopolskich 2
63-421 Przygodzice

Numer telefonu: 625927722
Strona WWW: www.przygodzice.pl
Adres e-mail: ugp@przygodzice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Przygodzice duży nacisk w ostatnich latach kładła na rozwój społeczności lokalnych - głównie poprzez remonty i budowy sal wiejskich oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Staramy się również budować nasza markę w oparciu o walory turystyczne, dzięki którym przez gminę przebiega wiele szlaków turystycznych.

Data rejestracji: 08.12.2016