Partnerzy KSOW

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
4960161425

REGON:
000939711

Adres siedziby:
mazowieckie
Ul. Berka Joselewicza 3
08-220 Sarnaki

Numer telefonu: 83 3436536
Strona WWW: http://biblioteka.sarnaki.pl/
Adres e-mail: biblioteka@sarnaki.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach pełni funkcję biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych powiatu łosickiego.

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach działa na podstawie STATUTU nadanego Uchwałą nr XVII. Zajmuje lokal o powierzchni 213 m2 na 2 poziomach. Na jednym poziomie znajduje się wypożyczalnia księgozbioru i czytelnia oraz Lokalne Centrum Kompetencji (czytelnia internetowa). Część piwniczna pełni rolę świetlicy, jej wyposażenie pozwala na organizację różnorodnych przedsięwzięć: zajęcia szachowe, zajęcia terapeutyczne dla członków AA. Filia w Serpelicach posiada również duży (115 m2) lokal. Łączy usługi biblioteki i świetlicy. Do dyspozycji odwiedzających poza księgozbiorem i bieżącą prasą są dwa komputery z darmowym dostępem do Internetu, stół bilardowy, „piłkarzyki”, stół pingpongowy, gry planszowe. Biblioteka jest właścicielem mobilnej sceny widowiskowej, którą zakupiono w ramach realizacji Projektu „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup sceny widowiskowej” z dotacji ARIMR z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Biblioteka współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie Sarnaki: Kołami Gospodyń Wiejskich, Towarzystwem Miłośników Ziemi Sarnackiej, Nadbużańskim Stowarzyszeniem „Przyjazne Mierzwice”,jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, ULKS w Sarnakach.

Data rejestracji: 13.12.2016