Partnerzy KSOW

Gmina Gostycyn

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5611494399

REGON:
092351110

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn

Numer telefonu: 523367310
Strona WWW: www.gostycyn.pl
Adres e-mail: promocja@gostycyn.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Gostycyn, od zawsze utożsamiana była jako gmina o rolniczym charakterze rozwojowym, w której również ewidencjonuje się drobne, prywatne przedsiębiorstwa. Do tej pory udało się zrealizować wiele ciekawych i bardzo potrzebnych projektów. Jednym z nich jest np uregulowanie gospodarki wodno -ściekowej poprzez budowę kolektora tłocznego ścieków, systemów kanalizacji ściekowej i deszczowej w wielu sołectwach, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w ramach funduszy sołeckich - projektów aktywizujących lokalne społeczeństwo. Udało nam się także powołać spółdzielnię socjalną jako nowy podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi Dom Dziennego Pobytu dla seniorów 60+. Gmina wspiera także najmłodszych mieszkańców poprzez utworzenie i prowadzenie klubu dziecięcego. Ponadto prowadzimy bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych w zakresie piłki nożnej, siatkowej oraz tenisa stołowego. Gmina działa także w zakresie kultury poprzez cykl zajęć w świetlicach wiejskich oraz filiach bibliotecznych zlokalizowanych na terenie gminy. Dla pasjonatów astronomii można prowadzimy spotkania z gwiazdami w przyszkolnym obserwatorium astronomicznym zwanym ASTROBAZĄ.

Data rejestracji: 08.12.2016