Partnerzy KSOW

Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa

NIP:
7240003243

REGON:
000001287

Adres siedziby:
łódzkie
Kopcińskiego 31
90-142 Łódź

Numer telefonu: +48 696087717
Strona WWW: http://gris.geo.uni.lodz.pl/
Adres e-mail: marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

W Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej prowadzone są m.in. badania naukowe dotyczą struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, w szczególności regionu łódzkiego. W ostatnich latach badania naukowe koncentrują się na następujących problemach:

1. Przemiany struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich;

2. Ewolucja struktury funkcjonalno-ekonomicznej obszarów wiejskich;

3. Czynniki przemian społeczno-gospodarczych wsi w regionach;

4. Geneza układów przestrzennych i historyczne przemiany wsi w regionie łódzkim ;

5. Konsekwencje wykorzystania środków Unii Europejskiej dla rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich;

6. Planowanie przestrzenne i strategiczne obszarów wiejskich. W Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów oraz innych zainteresowanych z zakresu przemian wsi i rolnictwa w Polsce oraz na świecie.

Jednostka wykonuje ekspertyzy opracowania, usługi doradcze na rzecz instytucji rozwoju wsi i rolnictwa oraz instytucji samorządu regionalnego i lokalnego.

Data rejestracji: 08.12.2016