Partnerzy KSOW

ECEAT Polska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5471515060

REGON:
070441965

Adres siedziby:
dolnośląskie
Bukówka 71
58-420 Bukówka

Numer telefonu: +48 604 499 734
Strona WWW: http://www.agroekoturystyka.pl/
Adres e-mail: info@eceatpoland.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

Opis dotychczasowej działalności:

ECEAT-Polska (Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce) jest stowarzyszeniem, które zainicjowało ideę turystyki w gospodarstwach ekologicznych. Obecnie głównym celem organizacji jest promocja rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę w gospodarstwach ekologicznych, a także edukacja w zakresie proekologicznych działań na wsi.

 

Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 1994 roku. Zrealizowało liczne projektu z zakresu wspomagania i promocji turystyki zrównoważone. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z całej Europy.

Data rejestracji: 08.12.2016