Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
6211765688

REGON:
300804640

Adres siedziby:
wielkopolskie
ul. Zdunowska 12
63-700 Krotoszyn

Numer telefonu: +48 530 709 099
Strona WWW: www.slgdopw.pl
Adres e-mail: lgd.opw@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Leader/ RLKS
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

W marcu 2008 r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, którego celem jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie stanowi lokalną grupę działania (LGD), będącą partnerstwem sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańców, wspierającą inicjatywy lokalne na terenie sześciu gmin z dwóch powiatów: Krotoszyn, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Sulmierzyce i Zduny.

W latach 2009-2015 LGD realizowało Lokalną Strategię Rozwoju w ramach działania LEADER PROW na lata 2007-2013, której budżet wyniósł ok. 10 mln zł. Środki te zostały wykorzystane w ponad 95%, przekładając się na ok. 130 projektów zrealizowanych w ramach 11 naborów wniosków przez gminy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, parafie, osoby fizyczne i przedsiębiorców. Ponadto LGD w ramach aktywizacji mieszkańców i promocji obszaru zrealizowało:

* 1 Questingowy Projekt Współpracy w partnerstwie z 3 innymi LGD z różnych zakątków Polski, w ramach którego na terenie LGD powstało 18 tras questingowych,

* 22 imprezy plenerowe, w których wzięło udział ok. 4.000 osób,

* 9 rajdów rowerowych i Nordic Walking, w których wzięło udział ok. 740 osób,

* 4 wernisaże wystaw, w których wzięło udział ok. 200 osób,

* 6 konkursów różnotematycznych, w których wzięło udział ok. 280 osób,

* 24 warsztaty różnotematyczne, w których wzięło udział ok. 1000 osób,

* 28 szkoleń różnotematycznych, w których wzięło udział ok. 700 osób,

* wiele różnych materiałów promocyjnych, tj. gadżety, foldery, kalendarze, mapy obszaru, zestawy pocztówek, kolorowanki, ulotki questingowe, plakaty, ogłoszenia w prasie, itp.

W 2015 r. LGD opracowało Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), na realizację której przeznaczonych jest kolejne 10 mln zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

Data rejestracji: 08.12.2016