Partnerzy KSOW

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Zarząd Główny

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5251575166

Adres siedziby:
mazowieckie
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Numer telefonu: +48 696087717
Strona WWW: http://www.ptg.pan.pl/
Adres e-mail: wojcik.moskwa@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Transfer wiedzy

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Celem PTG jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej. W PTG działa Komisja Obszarów Wiejskich, która prowadzi i promuje badania w zakresie przestrzennego i regionalnego zróżnicowania procesów społeczno-gospodarczych na wsi.

Komisja Obszarów Wiejskich wydaje prestiżowe czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich.

Komisja Obszarów Wiejskich od 1983 r. organizuje cykliczną konferencję "Seminarium Geografii Wsi".

Komisja organizuje liczne seminaria naukowe i praktyczne, współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi partnerami rozwoju wsi i rolnictwa.

Data rejestracji: 08.12.2016