Partnerzy KSOW

GMSYNERGY sp. z o.o. sp. k

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
728-27-91-854

REGON:
101522855

Adres siedziby:
łódzkie

95-030 Rzgów

Numer telefonu: 426398099
Strona WWW: https//gmsynergy.com.pl/
Adres e-mail: slawomir@gmsynergy.com.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Jako firma GMSYNERGY sp. z o.o. sp. k. organizujemy wyjazdy studyjne specjalistyczne eventowe misje gospodarcze szkolenia konferencje. Zajmujemy się kompleksową organizacją różnego rodzaju targów zabudową stoisk logistyką. Specjalizujemy się w organizacji i realizacji transportu pasażerskiego. Organizujemy imprezy eventowe promujące m.in. regionalne produkty spożywcze ochronę środowiska czy lokalne inwestycje.

Data rejestracji: 21.01.2021