Partnerzy KSOW

Gmina Pawłowice

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
638-16-42-418

REGON:
276258316

Adres siedziby:
śląskie
Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

Numer telefonu: 32 47 56 300
Strona WWW: www.pawlowice.pl
Adres e-mail: gmina@pawlowice.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Pawłowice składa się z ośmiu sołectw Golasowic Jarząbkowic Krzyżowic Osiedla Pawłowice Pawłowic Pielgrzymowic Pniówka i Warszowic. Na ponad 75 km2 mieszka ok. 18 tysięcy ludności. Walorem gminy jest dogodna lokalizacja przy trasie Katowice - Wisła w pobliżu granicy polsko - czeskiej z ważnym przejściem w Cieszynie.

Bardzo dobra infrastruktura techniczna baza sportowa i kulturalna dbałość o środowisko i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wspieranych przez gminę to wyróżnik gminy.

Data rejestracji: 22.01.2021