Partnerzy KSOW

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7393519813

REGON:
280041996

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn

Numer telefonu: 606880855
Strona WWW: https//aresztsztuki.wixsite.com/olsztynart
Adres e-mail: aresztsztuki@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Marketing produktów rolnych
  • Produkty ze znakami jakości

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Organizujemy wystawy i prezentujemy je w różnych miejscowościach również w małych miejscowościach i wsiach aktywizując społeczności lokalne np projekt Ameryka Wenecja Ruś oraz współpracujemy z instytucjami i stowarzyszeniami z województwa warmińsko-mazurskiego

Data rejestracji: 22.01.2021