Partnerzy KSOW

Gmina Rokitno

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
537 23 54 808

REGON:
030237664

Adres siedziby:
lubelskie
Rokitno 39 A 21 - 504 Rokitno
21 - 504 Rokitno

Numer telefonu: 833453550
Strona WWW: www.rokitno.pl
Adres e-mail: sekretariat@rokitno.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

  • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
  • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
  • Usługi rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Rokitno Powiat Bialski Województwo Lubelskie. Położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Od strony północnej graniczy bezpośrednio z rzeką Bug która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Od wschodu z gminą Terespol od południowego wschodu z gminą Zalesie od południowego zachodu z gminą Biała Podlaska oraz od północnego zachodu z gminą Janów Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi 1408 km2. Na terenie gminy jest 17 sołectw.

Gmina Rokitno posiada wspaniałe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Niepowtarzalny krajobraz znajduje się w dolinie rzeki Bug gdzie ciągnie się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”. Najcenniejsze zabytki zespół pałacowo-parkowy z początku XIX w. w Cieleśnicy kościoły punickie w Rokitnie Pratulinie i Klonownicy Dużej oraz drewniana kaplica cmentarna w Kołczynie pochodząca z XIX wieku. Najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnich latach budowa dróg powiatowych i gminnych modernizacje i remonty świetlic wiejskich budynku Urzędu Gminy Rokitno Ujęcia Wody montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych wymiana kompleksowa lamp tradycyjnych oświetlenia ulicznego na lampy ledowe.

Data rejestracji: 22.01.2021