Partnerzy KSOW

Gmina Kurzętnik

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
8771475550

REGON:
871118916

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik

Numer telefonu: 454748281
Strona WWW: www.kurzetnik.pl
Adres e-mail: poczta@kurzetnik.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Odnowa wsi
  • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)

Opis dotychczasowej działalności:

Gmina Kurzętnik jest gminą wiejską znajdującą się od 1999 roku w obrębie województwa warmińsko- mazurskiego. Jest to gmina konkurencyjna gospodarczo, nowocześnie zarządzana, wykorzystująca innowacyjne technologie i bogaty potencjał inwestycyjny. Stwarza przedsiębiorcom komfortowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów, turystów i przyjazne środowisku przyrodniczemu.

Jedną z najważniejszych wartości dla lokalnych władz samorządowych są ludzie- mieszkańcy tej gminy, którzy inspirują do działania, podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw. Gmina Kurzętnik zachęca mieszkańców do współuczestnictwa, współdecydowania i współodpowiedzialności. Infrastruktura w gminie Kurzętnik to jeden z głównych kierunków rozwoju, który w bezpośredni sposób oddziałuje na jakość życia lokalnego społeczeństwa.

Data rejestracji: 08.12.2016