Partnerzy KSOW

Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

Forma prawna:
Spółka handlowa (spółka z o.o, spółka akcyjna, spółka jawna, itp.)

NIP:
9442217965

REGON:
121214279

Adres siedziby:
małopolskie
Sodowa 7/24
30-376 Kraków

Numer telefonu: 698929671
Strona WWW: www.centrumtransferu.pl
Adres e-mail: kontakt@ctet.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w hodowli zwierząt
 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje w uprawie
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie
 • Doradztwo rolnicze

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Rolnictwo precyzyjne
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Centrum Transferu Ekotechnologii CTE jest spółką brokerską akredytowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Za jej działanie i jakość usług odpowiada zespół ekspertów wykształconych zgodnie z kluczowym profilem działalności firmy tj. w zakresie nauk przyrodniczych wdrożeń innowacji i zarządzania projektami.

 

Najlepszą referencją naszych osiągnięć jest wieloletnia współpraca z klientami dla których opracowaliśmy już ponad 30 projektów pozyskaliśmy około 75 milionów złotych i wdrożyliśmy kilkanaście nowych technologii.

Zajmujemy się wsparciem w zakresie transferu wiedzy i technologii optymalizacji zarządzania generowaniem i wdrażaniem alternatywnych ścieżek rozwoju wsparciem w marketingu innowacji i sprzedaży oraz pomocą w pozyskiwaniu środków finansowych.

Data rejestracji: 30.06.2022