Partnerzy KSOW

Fundacja Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
6783068163

REGON:
120781591

Adres siedziby:
małopolskie
Leśna 13A
32-400 Myślenice

Numer telefonu: 605665045
Strona WWW: https//arts-fun.pl/
Adres e-mail: a.wargowska-dudek@arts-fun.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Misją Fundacji ARTS jest wspieranie rozwoju obywatelskiego opartego na świadomości kulturowej poczuciu tożsamości i rozpoznaniu własnego dziedzictwa.ZAPEWNIAMY wyjątkowe doświadczenia związane z byciem badaczami i archiwistami własnego dziedzictwa

 

TWORZYMY własne narzędzia do archiwizacji “dziedzictwa” - aplikacja EtnoStoria

 

KOOPERUJEMY – WSPIERAMY społeczność lokalną oraz wzmacniamy struktury NGO w regionie poprzez programy wspierające i grantowe K-ORSO Działaj Lokalnie FIO – Małopolska Lokalnie a także poprzez poradnictwo w zakresie aplikowania o granty.

 

EDUKUJEMY I DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – prowadzimy szkolenia warsztaty spotkania konsultacyjne. Edukujemy różne grupy m.in. z zakresu NGO oraz dziedzictwa kulturowego. Organizujemy kursy dla młodzieży. Podnosimy kompetencje przedstawicieli III-ciego sektora w regionie zarówno wśród kadry Fundacji jak i osób współpracujących z nią w ramach wolontariatu. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków tworzeniu dokumentów oraz realizowaniu projektów społecznych kulturalnych i badawczych o wysokich budżetach.

 

INICJUJEMY – mamy świadomość jak ważna jest oddolna inicjatywa – za cel stawiamy sobie pobudzanie do działania społeczności lokalnych.

PROMUJEMY dorobek twórców artystów rękodzielników i rzemieślników. Dążymy do zachowania go dla przyszłych pokoleń.

 

KOOPERUJEMY – WSPÓŁDZIAŁAMY – do prowadzenia wszelkich działań zawsze szukamy sojuszników/partnerów grup nieformalnych lokalnych i ponadlokalnych instytucji organizacji polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

 

INFORMUJEMY poprzez różne media m.in. stronę internetową media społecznościowe oraz mailing o najważniejszych wydarzeniach i naszych działaniach.

 

KOOPERUJEMY – WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTYTUCJAMI – przygotowujemy i realizujemy projekty z chętnymi do współpracy podmiotami różnego szczebla gminnymi powiatowymi regionalnymi ogólnopolskimi i międzynarodowymi otwartymi na szeroko pojęte innowacje społeczne.

 

STAWIAMY SOBIE WYZWANIA – szukamy nowych pomysłów podejmujemy nowe przedsięwzięcia. Podejmujemy się działań które mają konkretne przełożenie na rzeczywistość.

Data rejestracji: 11.07.2022