Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Wyględne Dziewczyny Plus

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
mazowieckie
Kwiatowa 26
05-083 Wyględy

Numer telefonu: 884885404
Adres e-mail: wyglednedziewczyny@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Działamy na rzecz lokalnej społeczności organizujemy wydarzenia integrujące społeczność promujemy działania inkluzywne różne pokolenia regiony osoby ze szczególnymi potrzebami itp.. Współpracujemy z okolicznymi organizacjami społecznymi i samorządowymi poszukujemy nowych form współdziałania i aktywizacji społecznej. Wspieramy działania pro-ekologiczne jesteśmy autorkami wielu ciekawych rozwiązań w tej dziedzinie. Jesteśmy promotorkami kultywowania tradycji i kultury w nowoczesnej formie.

Data rejestracji: 23.11.2022