Partnerzy KSOW

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
8551572699

REGON:
320764818

Adres siedziby:
zachodniopomorskie
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

Numer telefonu: 914000002
Strona WWW: https//www.lgr-zalew.pl/
Adres e-mail: biuro@lgr-zalew.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Skrócone łańcuchy dostaw żywności

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy lokalnych samorządów gmin Świnoujścia Międzyzdrojów Wolina i Stepnicy oraz rybaków. Na podstawie umowy nr 53/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” określone zostały prawa i obowiązki w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR która przewiduje finansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Data rejestracji: 23.11.2022