Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
podkarpackie
Serbańska 13
37-700 Przemyśl

Numer telefonu: 501542883
Adres e-mail: elekryb@o2.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Ochrona wód
 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie zajmuje się inwentaryzacją założeń dworsko-ogrodowych. Oraz promowaniem/zabezpieczaniem dziedzictwa Europy Środkowej.

Data rejestracji: 19.12.2022