Partnerzy KSOW

Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
6972079713

REGON:
411451339

Adres siedziby:
wielkopolskie
21 października
64-140 Włoszakowice

Numer telefonu: 609874360
Strona WWW: 21 października
Adres e-mail: Biblioteka-wloszakowice@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach będąca jednocześnie Biblioteką Powiatową Powiatu Lesczyńskiego znajduje się na etapie gruntownej restrukturyzacji. Pragniemy stać się nowoczesną biblioteką na miarę XXI wieku z opcją głębokiego oddziaływania na instytucje kultury znajdujące się na terenie powiatu leszczyńskiego. Integracja społeczna integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a jednocześnie dbałość o historię i kulturę regionu i unowocześnianie się z uwzględnieniem jak najszerszego grona odbiorców na obszarach wiejskich to nasze cele na przyszłość.

Data rejestracji: 20.12.2022