Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
9111777423

REGON:
932284800

Adres siedziby:
dolnośląskie
Boguszyce 102a
56-400 Oleśnica

Numer telefonu: 713140238
Strona WWW: https//gokolesnica.pl/
Adres e-mail: info@gokolesnica.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona wód
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

GOK Oleśnica wspiera działalności amatorskich grup artystycznych prowadzi działalność edukacyjną organizuje imprezy kulturalne i artystyczne organizuje wypoczynek zimowy i letni realizuje projekty małe i duże lokalne i międzynarodowe Zajmuje się także promocją regionu. GOK Oleśnica realizuje swoje zadania w oparciu o posiadane zasoby- 27 obiektów kulturalnych 24 świetlice wiejskie siedzibę GOK w Boguszycach Gminną Bibliotekę Publiczna w Boguszycach wraz z Klubem „Na Dole” w Boguszycach i punktami bibliotecznymi w świetlicach wiejskich 17 grup artystycznych zespoły ludowe i dwie grupy taneczne dziecięce Gminną Izbę Pamięci w Boguszycach 4 pracownie plastyczne Gminną Hale Sportową przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy i Halę Sportową we Wszechświętem 19 boisk sportowych i 42 drużyny sportowe.

Data rejestracji: 20.12.2022